ایستگاه آموزش
ایستگاه آموزش
فصل چهار پایان نامه

توضیحات آگهی

فصل چهار پایان نامه

معمولا تحلیل آماری حسب درخواست متقاضی محترم شامل برخی از موارد زیر می باشد:

1) انجام فصل چهار به زبان فارسی و انگلیسی
2) مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار)
3) تحلیل رگرسیون
4) تحلیل واریانس
5) تحلیل عاملی
6) تحلیل مانوا
7) تحلیل پایایی
8) تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری
9) آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)
10) آزمون فرض ها
11) آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)
12) آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس
13) آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD)
14) آزمون ناپارامتری کروسکال والیس
15) آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)
16) آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد 17) پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
17) جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای)
18) انجام نظر سنجی و تحلیل اطلاعات آن

تمای اعمال فوق را برای شما انجام خواهیم داد. کافی است فرضیات و سوالات تحقیق ، پرسشنامه ، نمره پرسشنامه و کلیه داده های مورد نیاز را برای ما ارسال کنید و فصل چهار پایان نامه خود را تحویل بگیرید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فصل چهار پایان نامه”