ایستگاه آموزش
ایستگاه آموزش
تحلیل آماری پایان نامه ارشد و دکتری

توضیحات آگهی

تحلیل آماری پایان نامه ارشد و دکتری

تحلیل آماری در موسسه افرا متشکل از پژوهشگران برتر و فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های تهران ، شهید بهشتی و علامه می باشد.

اساتید موسسه افرا آماده اند تا در مدت زمان کم و با قیمت مناسب ، با در اختیار داشتن تخصص و تجربه کافی ، تحلیل آماری تحقیقات علمی ، پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی را با استفاده از نرم افزارهای مختلف آماری به انجام رسانند.

معمولا تحلیل آماری حسب درخواست متقاضی محترم شامل برخی از موارد زیر می باشد:

انجام فصل چهار (به صورت کامل) به زبان فارسی و انگلیسی
مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار)
تحلیل رگرسیون
تحلیل واریانس
تحلیل عاملی
تحلیل مانوا
تحلیل پایایی
تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری
آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)
آزمون فرض ها
آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)
آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس
آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD)
آزمون ناپارامتری کروسکال والیس
آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)
آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای)
انجام نظر سنجی و تحلیل اطلاعات آن
انجام تحلیل آماری رشته اقتصاد و حسابداری با نرم افزار های : SPSS ، LISREL ، AMOS ، PLS ، SAS ، EViews ، Minitabو …..

معادلات ساختاری:
انجام معادلات ساختاری با Amos
شاخص های برازش مدل
مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

تصمیم گیری چند معیاره
تاپسیس سلسله مراتبی فازی
آموزش روش تاپسیس (Topsis)
آموزش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
رتبه بندی به روش ویکور (VIKOR)
طراحی پرسشنامه استاندارد AHP و TOPSIS(تاپسیس) و ویکور

تحلیل رگرسیون
هم خطی در رگرسیون (multicolinearity)
آزمون دوربین-واتسون (Durbin-Watson)
بررسی نرمال بودن خطاها در رگرسیون
مفروضات رگرسیون خطی
رگرسیون (خطی ، چندگانه ، لجستیک ، سری زمانی)
روش ورود متغیرها در رگرسیون

تحلیل های چند متغیره
رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)
تحلیل عاملی (Factor Analysis)
تعیین مهم ترین عوامل تاثیر گذار (تحلیل حساسیت)

آزمون های ناپارامتریک
آزمون نرمال بودن داده ها
آزمون chi-square (خی دو)
آزمون یومان ویتنی (Mann _Whitney)
آزمون کروسکال والیس (kruskal wallis)
آزمون های تعقیبی (Post Hoc)
آزمون ویلکاکسون (wilcoxon)
آزمون فریدمن (Friedman Test)
آزمون دوجمله ای (Binominal Test)
آزمون مک نمار(McNemar Test)
آزمون کوکران (ِCochrans Test)
آزمون تصادفی بودن نمونه
آزمون علامت (Sign Test)
آزمون همگونی (Test of Homogeneity)

آزمون های پارامتریک
آزمون مقایسه میانگین ها (Compare Means)
آزمون تحلیل واریانس (ANOVA)
آزمون همبستگی (correlation test)
همبستگی جزئی (Partial Correlation)
اندازه های تکراری (Repeated Measures)

روش تحقیق
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه
روش های روایی و پایایی پرسشنامه
روایی همگرا ، روایی واگرا و پایایی سازه(Construct Reliability)
تعیین حجم نمونه آماری(اندازه نمونه)

خوشه بندی
تحلیل خوشه ای (Cluster Analysis)
بخش بندی بازار (Market Segmentation)

اهداف اصلی موسسه:
هدف ما:

*تحلیل کامل و روان داده ها
*استفاده از جدیدترین روش های تحلیلی
* تحویل به موقع و در کوتاه ترین زمان
*کمک به پژوهشگران جهت شناخت روش صحیح پژوهش

توجه:

تحلیل آماری توسط متخصص با مدرک دکتری و دارنده چندین مقاله ISI انجام خواهد شد.
در صورتی که آزمون های انتخاب شده توسط استاد راهنما و داوران پذیرفته نشد ، تحلیل آماری مجددا و رایگان انجام خواهد شد.

کلیه پروژه ها و تحلیل های انجام شده در موسسه افرا دارای تعهد آموزش می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته ، کارهای جدیدی باشند و دانشجویانی که مایل به انتشار کار خود در قالب مقالات کنفرانس (داخلی و خارجی) و مجلات علمی و پژوهشی (داخلی و خارجی) و مجلات ISI می باشند ، می توانند از خدمات چاپ مقالات موسسه افرا بهره مند گردند.

موسسه پژوهشی ایده پردازان فراسوی راه اندیشه (افرا)

نشانی دفتر مرکزی موسسه افرا: میدان انقلاب-خ کارگر شمالی-خ نصرت-جنب کبابی نصرت-پلاک46-واحد 6
تلفن:
02166913791
02166593176
09127444125
ایمیل:
afra.research@gmail.com
afra.research@yahoo.com
سایت: http://afraresearch.ir

دیدگاه خود را بیان کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحلیل آماری پایان نامه ارشد و دکتری”